5 Levels of High Availability: from Multi-instance to Hybrid Cloud

5 Levels of High Availability: from Multi-instance to Hybrid Cloud

Czy samo uruchomienie wielu instancji aplikacji na wielu komputerach oznacza, że może ona zostać uznana za highly available? Teoretycznie tak, ale termin HA to coś więcej. Za przykład weźmy instalację środowiska Kubernetes. Jeśli zainstalujesz ją na AWS, to jest ona uważana za HA tylko, jeśli master nodes znajdują się w różnych strefach availability zone, a nie tylko na różnych maszynach. Zresztą, ten temat jest jeszcze dużo, dużo szerszy. W trakcie prelekcji Rafał Leszko przedstawi 5 poziomów high availability: Multi instance, Multi zone, Multi region, Multi cloud i Hybrid cloud. Omówi rzeczywiste scenariusze, których jego zespół doświadczył podczas projektowania Hazelcast i przedstawi przykłady powiązanych funkcjonalności, których można potrzebować: in-memory partition backups, zone aware partition groups, WAN replication.